Bestuur

Bestuur KBO Heumen

 

Mevrouw M. van As                           voorzitter / overleg

De Hosterd 48 , 6582 CC  Heumen

Tel: 06-10090807

 

Mevrouw H. Smits                                   secretaris

Heumense Hof 14 , 6582 CR Heumen

Tel. 06-81427654

 

De heer P. Wijnakker                        penningmeester

Rijksweg 238 , 6582 AB  Heumen

Tel: 06 – 41598994

 

Mevrouw D. Kesseler                         activiteiten / vorming

Looistraat 2 , 6582 BC  Heumen

Tel: 024-3582130

 

 

 

KBO Heumen

Banknummer :                                    NL61 RABO 0131 6899 40

Kamer van Koophandel :                    09155418

E-mail:                                                kboheumen@outlook.com

Internet :                                            www.heumen.kbogelderland.nl

Bestuur